Tjänster

QP Support AB Sakkunig Person

Rådgivning med avseende på GMP och Sakkunnig Person/Qualified Person frågor för registrerade läkemedel och prövningsläkemedel

Upprättande och förbättring av kvalitetssystem

Upprättande och revision av dokument, såsom Standard Operating Procedures  (SOP), tillverkning – och packningsdokument, Product Quality Review (PQR), Site Master File (SMF), Quality Manual (QM)

Individanpassat mentorskap för Sakkunnig Person/Qualified Person och blivande Sakkunning Person/Qualified Person